Fiskekort

Vi säljer fiskekort till följande vatten

Du kan även köpa ditt elektroniska fiskekort från fiskekort.se eller natureit.se genom oss

Rinnande vatten               

Hörnån

Lögdeälven, Västanfjället

Lögdeälven, Mo-Lögdeå

Lögdeälven, Lögdeälvens FVO

Rickleån

Sävarån

Tvärån

Umeälvens FFO (Kåddis, Sörfors)

Umeälven nedre (Böle, Grisbacka, Ytterhiske, Grubbe, Västerhiske)

Umeälven, Röbäck SSF

Vindelälven, Vindelbygden

Vindelälven, Bäckarforsen & Trollforsarnas

Åman

Öreälven


Stilla vatten

Abborrtjärn

Agnsjön

Armsjöarnas FVO

Bjännsjön

Brunnsjön

Bäcksjön

Dammsjön

Hamptjärn

Hedtjärn

Hissjön

Håltjärn

Kärringberget naturvatten

Kärringberget put and take

Långtjärn, Hörnsjö

Långtjärn, Tväråbäck

Lillabborrtjärn

Mjösjön

Nydala

Pengsjön

Storsandsjön

Stöcksjön

Tavelsjön

Önskasjön

OVAN ODLINGSGRÄNSEN

Länsstyrelsen - Västerbotten

Sveaskogs fiskekort

Fiskenord